Poskytované služby

Hrazené zdravotní pojišťovnou:

 • Komplexní vyšetření
 • Preventivní prohlídky
 • EKG vyšetření
 • Stanovení INR – Quicka ( krevní srážlivosti ) z prstu speciálním přístrojem do 1 minuty
 • Stanovení CRP ( bílkoviny akutního bakteriálního zánětu ) z prstu přístrojem do 3 minut
 • Inhalace na nejmodernějším ultrazvukovém inhalátoru zn. Omron
 • Stanovení testu na okultní krvácení do stolice do 3 min.
 • Očkování proti chřipce, tetanu, pneumokokům a podobně
 • Odběry krve a moči přímo v ordinaci – výsledky k dispozici do druhého dne
 • Telefonická konzultace či konzultace e-mailem
 • Stanovení saturace krve kyslíkem ( pulzní oxymetrie )
 • Stanovení hladiny cukru z prstu přístrojem
 • Návštěva pacienta doma v případě nemožnosti dostavit se do ordinace

Nadstandardní služby nehrazené zdravotní pojišťovnou:

 • Kvantitativní i kvalitativní vyšetření moče přístrojem přímo v ordinaci do 1 minuty
 • Posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu povolání – prohlídky vstupní, výstupní,
  pravidelné i mimořádné
 • Posouzení zdravotní způsobilosti pro řidičský, zdravotní či zbrojní průkaz
 • Posouzení zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti, na letní tábory, rekvalifikační kurzy, vyšetření dobrovolných hasičů apod.
 • Posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu na střední škole, vysoké škole, nástavbě apod.
 • Výpisy ze zdravotní dokumentace
 • Zprávy pro komerční pojišťovny – hodnocení úrazů, vypsání pojistky, uzavření pojistky
 • Vyšetření schopnosti pacientů starších 65 let k řízení motorových vozidel
 • Očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění